top of page

עיצוב לוגו לאמנויות הלחימה

אני עוסקת בעיצוב אפילו יותר שנים ממה שאני עוסקת באמנויות לחימה. הלוגו הראשון שעיצבתי לאמנויות הלחימה היה לעמותת אמנויות לחימה סיניות רכות- ישראל שעזרתי בהקמתה והייתי המזכירה שלה מספר שנים, הלוגו הזה פתח דרך ללוגואים אחרים, אבל רק בטייוואן, כאשר חיפשתי נושא לתזה ותערוכה לתואר השני שלי, שתי האהבות האלה שלי התחברו. את התזה שלי כתבתי על עיצוב לוגואים של אמנויות לחימה, בדקתי את הנושא מחקרית ואספתי לוגואים מכל קצוות תבל. במסגרת התזה גם עיצבתי לוגואים וחומרים נלווים לארבעה אמני לחימה ממקומות שונים בעולם. אחרי שובי לארץ עיצבתי לוגואים לכמה אמני לחימה ישראלים.

בעיצוב הלוגואים אני מרבה להשתמש בעקרונות ובזרימה של אמנויות הלחימה והקליגרפיה הסינית.

למיטיבי קריאה- Martial Arts Logos: A cross-cultural study of vernacular design

bottom of page