top of page

 

על פי האגדה הומצא הכתב הסיני על ידי פקיד שעבד בשרותו של הקיסר הצהוב האגדי. האגדה מספרת שפקיד זה, צאנג ג'יה, היה במסע ציד בהר יאנג שו כאשר הבחין בצב. הדוגמה על שריונו של הצב עוררה את סקרנותו. עלה בדעתו שיתכן שהסימנים האלה מסודרים ביחסים בעלי משמעות הדדית. מחשבה זו עודדה אותו להתבונן בחיות שעל פני האדמה, בתצורות הקרקע ובכוכבי השמים ולבסוף להמציא מערכת סימנים לה הוא קרא דזי- סימניות סיניות.  נאמר שביום שנולדו סימניות הכתב, הסינים שמעו את השטן מתאבל, וראו יבולים יורדים כגשם מן השמים, מאחר ויום זה סימן את תחילת הציוויליזציה, לטוב ולרע.

קליגרפיה סינית

חדר העבודה שלי בטייוואן 2007

חדר העבודה שלי בטייוואן עם שיעורי הבית בקליגרפיה

culture reading

פוסטר לתחרות בנושא תרבות / קריאה, טיוואן 2008

טאי TAI

טאי בכתב הפקידים Li shu

שנת חולדה שמחה

שנת חולדה שמחה כרטיס ברכה לראש שנת החולדה הסיני

fu אושר

fu אושר כתוב בכתב חצי זורם xing shu

quan צ'ואן

צ'ואן- QUAN אגרוף או שיטת לחימה, בכתב הפקידים Li shu

מגילה לריקוד האריה

מגילה לריקוד האריה הריקוד בביצוע בית ספר לקונג פו עגור לבן

Lián

Lián ליאן ליצור מגע

שפע

שפע / FU בכתב חותמות zhuang shu

BUDDHA בודהה

בודהה - BUDHA - FO כתוב בכתב kai shu

Double Happiness

Double Happiness הזמנה לחתונה בטייוואן שמכילה את הסימניה "אושר כפול" בכתב חצי זורם xing shu

טאי צ'י צ'ואן

טאי צ'י צ'ואן כתוב בכתב הפקידים Lishu

בה גואה ג'אנג

שם אמנות הלחימה -בה גואה ג'אנג בכתב זורם cao shu

צ'י

צ'י-QI כתוב בכתב הפקידים li shu

bottom of page