top of page

שיעורים וקורסים של הגנה עצמית מעצימה לנשים או לא.נשים על הקשת הטרנסית

קורס הגנה עצמית כולל  9-12 שעות לימוד: חמישה או שישה מפגשים של שעתיים או שלשה מפגשים של שלש שעות. ככל שהקורס ארוך יותר, כך המשתתפות/ים יכולות/ים לתרגל ולהפנים את הכלים הנלמדים טוב יותר. 

ניתן להזמין מפגש חד פעמי של שעתיים או שלש שעות.  

הקורס מותאם לצרכי האוכלוסיות השונות אותן אני מלמדת. הוא רגיש לטראומה ומתקיים באווירה מכבדת ובטוחה. 
הקורסי כולל טכניקות פיזיות להגנה עצמית;,

טכניקות מילוליות לאי-הסלמה וחציית גבולות;

זיהוי סימני סכנה וכלים להבנה של רמת הסכנה;

שימוש בחוזקות של המשתתפות/ים מול החולשות של התוקפים/ות. 

להזמנת קורס שמותאם לכם/ן אנא פנו אלי במייל או בטלפון. 

bottom of page